ครอบคลุม Disruptive Technology ที่ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

หน้าแรก > ผู้เชี่ยวชาญด้าน DTA
image

ผู้เชี่ยวชาญ DTA

ติดต่อ

คน image

int(1663)
3d-casino_01
Catherine Lian

 

Catherine Lian ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท IBM Malaysia ในเดือนเมษายน 2019 ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการเติบโตของบริษัทและเป็นผู้นำในการดำเนินงานของ IBM Malaysia ซึ่งรวมถึงการขาย, การจัดจำหน่าย , บริษัทในเครือของ IBM ที่ให้บริการการจัดส่งทั่วโลกและศูนย์นวัตกรรมสำหรับลูกค้าของ IBM

ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ ต่างแข่งขันและคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ดังนั้น Catherine จึงเป็นผู้นำในการนำทีมงานมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือลูกค้า, พาร์ทเนอร์และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก โดยมีการทำงานอย่างชาญฉลาด ซึ่งได้มีการใช้ AI / โซลูชั่น cognitive ของไอบีเอ็ม, แพลตฟอร์มคลาวด์และความสามารถของบริษัทในการก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

(0)(0)
เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงหน้าผู้เชี่ยวชาญ DTA นี้