ครอบคลุม Disruptive Technology ที่ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

หน้าแรก > คลังเก็บ > ข่าว > Bidmath ยกระดับการบริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลแบบ First-Party Data โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์
image
Bidmath ยกระดับการบริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลแบบ First-Party Data โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์
image
กรกฎาคม 13, 2021 ข่าว

 

บริษัท Bidmath ประเทศไทย เป็นผู้นำ ด้าน Data Solutions แบบ First-Party Data แนวหน้าของประเทศ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์ และเน้นการให้คำ ปรึกษา 5 ด้านสำ คัญ ได้แก่ การเป็นพันธมิตรด้านข้อมูลแบบ First-Party Data, การบูรณาการ Cloud , การจัดการข้อมูลบน Cloud, โปรเจคการเพิ่มพูนข้อมูลต่าง ๆ และการบูรณาการเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย

Bidmath ได้เดินหน้าเปิดตัวทีมวิเคราะห์ที่จะมาช่วยแบรนด์ดังระดับโลก ในการปลดล็อกมูลค่าข้อมูลแบบ First-Party
Data ซึ่งจะครอบคลุมการจัดการข้อมูลบน Cloud และได้พัฒนาความร่วมมือ เสริมสร้างความสมบูรณ์แบบของข้อมูล
จากพันธมิตร ทั้งผู้ค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซภายในประเทศ

การออกกฎหมายใหม่ (PDPA) ทำให้เกิดผลกระทบต่อแบรนด์ต่าง ๆ ในการมุ่งให้ความสำคัญกับการเก็บ และจัดการ First-Party Data มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยี เป็นเพียงแค่สื่อกลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จึงจำ เป็นต้องทำ การตรวจสอบ จัดหมวดหมู่ จัดระบบ วัดผล และประเมินประสิทธิภาพของข้อมูล โดยไม่คำนึงถึงแพลตฟอร์มของข้อมูลที่ใช้

คุณ ฐิศิรักน์พิตยกูลศาล จากบริษัทกูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมทีม Bidmath ประเทศไทยในการผลักดันทีมให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยนำ ความรู้ด้านเทคโนโลยี มาเสริมสร้างในการใช้ First-Party Data ประกอบกับการผนึกกำ ลังกับพันธมิตรหลักๆของเครือข่ายท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ส่วนการรวบรวมข้อมูลเชิงวิทยาศาตร์ และความสามารถในการให้คำปรึกษาของบริษัท Bidmath ประเทศไทย ในการ
ทำ Data Projects ต่างๆนั้น ถูกนำ ทีมโดย คุณ Mahesh Babu นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลระดับสูงของบริษัท Bidmath
ประเทศไทย ผู้ที่นำ เอาประสบการณ์ด้านวิศวะกรรมการเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึก และการพัฒนาโมเดลข้อมูลจากแก่นแท้ไป
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเลือกใช้สื่อต่างๆ ดังนั้น คุณ Mahesh จึงเป็นหัวใจสำ คัญที่จะนำ พาทีมฟันฝ่าความ
ซับซ้อนของการสร้างข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อนำ ไปสู่ความสำ เร็จสูงสุด

ซึ่งทั้งคุณ Mahesh Babu และคุณฐิศิรักน์ พิตยกูลศาล จะดำ เนินงานภายใต้การบริหารของ คุณ Nathaniel Acton
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท Bidmath ประเทศไทย

(0)(0)