ครอบคลุม Disruptive Technology ที่ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

หน้าแรก > Category: บล็อก > Category: บล็อก
image

การประมวณผลแบบ Edge ที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์อัจริยะแต่จะไม่แทนที่ระบบคลาวด์

เรียบเรียงโดย : โรเจลิโอ เลกาสปี,นักข่าว , AOPG ในขณะนี้ข้อมูลขององค์กรส่วนใหญ่ได้รับการประมวลผลในระบบคลาวด์ โดยธุรกิจต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากคุณสม ...
เมษายน 12, 2021 // บล็อก //
เรียนรู้ มากกว่า
image

การเติมเต็มช่องว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

  คุณพิเชฏฐ  เกตุรวม ผู้จัดการประจำประเทศไทยของบริษัท Vertiv Thailand ได้กล่าวถึงความท้าทายที่องค์กรด้านการดูแลสุขภาพของไทยเผชิญอยู่และแนวทางแ ...
เมษายน 8, 2021 // บล็อก //
เรียนรู้ มากกว่า
image

ความพากเพียรของ NASA เป็นมากกว่าภารกิจอวกาศ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นคลื่นของเทคโนโลยีใหม่สำหรับโลกอีกลูกหนึ่ง

  การเปิดตัวดาวเทียมประดิษฐ์ดวงแรกเป็นการเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่า ‘Space Race’ ซึ่งสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นแข่งขันกันเพื่อบรร ...
มีนาคม 31, 2021 // บล็อก //
เรียนรู้ มากกว่า
image

ระบบอัตโนมัติจะขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลและนวัตกรรมเครือข่ายในปี 2021

  โดย Michael Kurniawan รองประธานฝ่ายธุรกิจพลังงานที่ปลอดภัย บริษัทชไนเดอร์อิเล็คทริคประจำสิงคโปร์, มาเลเซียและบรูไน การแพร่ระบาดของโรค ...
มีนาคม 18, 2021 // บล็อก //
เรียนรู้ มากกว่า
image

การปฏิวัติดิจิทัล: เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technologies) และระบบอัตโนมัติเป็นคลื่นแห่งนวัตกรรมใหม่

  เขียนโดย: James McKew ผู้อำนวยการภูมิภาค Asia-Pacific Universal Robots นับตั้งแต่การเปิดตัวหุ่นยนต์ในสายการผลิตของ General Motors ในช ...
มีนาคม 8, 2021 // บล็อก //
เรียนรู้ มากกว่า
image

การหลีกเลี่ยงความวุ่นวายของแรงงานดิจิทัล (หุ่นยนต์) ที่ไม่มีการจัดการ

  เขียนโดย: Zakir Ahmed รองประธานอาวุโสและ GM – เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น บริษัท Kofax หลายบริษัทกำลังประสบปัญหาในการกำหนดโครงการ robotic ...
มีนาคม 5, 2021 // บล็อก //
เรียนรู้ มากกว่า
image

3 อันดับการใช้งานของหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกันกับมนุษย์ (Cobot)

  เขียนโดย: James McKew ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยูนิเวอร์แซลโรบอท ระบบอัตโนมัติมีการเติบโตอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งอุตสาหกร ...
กุมภาพันธ์ 26, 2021 // บล็อก //
เรียนรู้ มากกว่า
image

การนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจ

  เขียนโดย: Adi Pendyala ผู้อำนวยการอาวุโส Aspen Technology ในปี 2021 เป็นต้นไป  การนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมจะเป็นหมวดหมู่อุตสาหกรรมใหม่และจ ...
กุมภาพันธ์ 17, 2021 // บล็อก //
เรียนรู้ มากกว่า